Sv. Kata na Gradcu

Sveta Kata, Božji dan, do Božića mjesec dan

Mjesec dana do Božića na blagdan Sv. Kate pohodili su knez i kneginja Kaštel Gradec. Na Gradcu su posijali pšenicu u nadi za plodnom nadolazećom godinom te se prisjetili pučkih poslovica poput: "Sveta Kata, snijeg na vrata", "Katarina prhne van, do Božića mjesec dan", "Sveta Kate kokošica – mjesec dana do Božića" i "Sveta Kate Božji dan, do Božića mjesec dan". Od danas se tradicionalno počinju pjevati adventske pjesme.

Video: Martino Šesnić
Na videu: Petar Kopanica i Ana Kominka