Mikula IV. Frankopan I Petar Kopanica, predsjednik Udruge

Knez Mikula IV

Petar Kopanica, predsjednik Udruge

Krčki sajam 2019.

Kontakt

knezovi@knezovikrckifrankopani.hr

Udruga Knezovi Krčki Frankopani

Trg Vela Placa 1, 5100 Krk, Primorsko-goranska županija, Croatia

OIB/VAT/Tax ID: 12016859209

Udruga Knezovi Krčki Frankopani

Knezovi Krčki Frankopani su projekt osmišljen s ciljem revitalizacije povijesne i tradicijske baštine kao i sa željom da se stvori novi kulturno turistički proizvod koji će obogatiti kako kulturnu tako i turističku ponudu grada i otoka Krka. Takav projekt predstavlja potporu raznim manifestacijama, prezentacijama i promocijama otočne kulture i turizma. Način realizacije projekta zamišljen je kroz cjelogodišnje aktivnosti, a sve u interesu promocije ovoga kraja. Projekt obuhvaća sljedeće: oživljavanje običaja i društvenih događanja iz doba Knezova Krčkih, izradu kostima, oružja i rekvizita, oživljavanje starih zanata te prezentaciju autohtonih domaćih proizvoda kroz razna gastro-etnološka događanja. Nositelj inicijative Knezovi Krčki Frankopani su istoimena udruga i Turistička zajednica Grada Krka. Studija kao temelj inicijative: Studija Frankopani knezovi krčki, koja predstavlja temelje inicijative, odnosno daje povijesni prikaz života Frankopana, kao i elemente o svakodnevnom životu otoka i grada Krka u periodu od 15. do 17. stoljeća. Studija obuhvaća i sljedeća područja: rodoslovlje knezova, običaje i tradiciju, kostimografiju, heraldiku, gastronomiju, poljoprivredu, obrte, društvene kontakte i komparativan prikaz života s drugim sredinama u tom periodu. Studija je naručema uz namjeru da se stvori čvršća podloga za izradu projekta iz područja kulturnog turizma u smjeru ojačavanja identiteta grada i otoka, te buđenja svijesti o vrijednosti krčke spomeničke baštine. Predsjednik Udruge Petar Kopanica prograšen je 2018. godine osobom godine otoka Krka. Glavne manifestacije Knezova Krčkih Frankpana su: Krčki Sajam – Lovrečeva i Gradec na misečini.

U sklopu Knezova Krčkih Frankopana djeluje i Dramski studio Frankopan.

Dramski studio Frankopani

Dramski studio Frankopan profesionalno je vođen dramski studio koji je krenuo s radom 13. listopada 2018. godine u prostoriji OŠ Fran Krsto Frankopan “Krk”. Studio je krenuo na želju djece da se u Gradu Krku pokrene profesionalno vođena dramska grupa za djecu. U prvoj godini mlađa grupa Dramići pripremili su igrokaz “Plesna haljina žutog maslačka” i “Medo i ogledalce”, a velika grupa igrokaze “Seljak i advokat”, “Pipi Duga Čarapa” i “Dnevnik Pauline P.”. Velika i mala grupa zajedno su uprizorle kratku dramsku formu “Težak život u srednjem vijeku” za Krčki sajam Lovrečeva u sklopu projekta “Mladi za mlade u malome gradu” Hrvatskoga društva dramskih umjetnika sufinanciranog sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Dramski studio Frankopan pod pokroviteljstvom je Grada Krka.  Voditeljica Dramskog studija Frankopan je kazališna redateljica Frana Marija Vranković. Prijave i informacije na knezovi@knezovikrckifrankopani.hr.

Krčki sajam

Krčki sajam

Gradec na misečini

Manifestacija Gradec na misečini

Dramski studio Frankopan